Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2018

woojcikowa
Reposted fromjasminum jasminum viatamarka tamarka
woojcikowa
Nagle uświadamiam sobie, co oznacza starzenie się. Znaczy, że wszyscy, których kochaliśmy w młodości, stają się już tylko fotografiami na ścianie, słowami opowieści, wspomnieniem w sercu. 
— Cynthia Swanson
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialubie-lato lubie-lato
woojcikowa

Wyjedź gdzieś, najlepiej daleko, choćby na weekend.
Dystans geograficzny pozwala nabrać dystansu psychicznego.

Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viatamarka tamarka
woojcikowa
4214 3fc1 500
Reposted frommrs-cold mrs-cold viatamarka tamarka
3265 4378 500

absolutely-not-the-madonna:

First day at school, Gaza, Palestine.

this is the most important thing right now.

Don’t look at anything else for a second.

Reposted fromMistress92 Mistress92 viaathlin athlin
6955 d29e
Reposted fromkattrina kattrina viatamarka tamarka

June 21 2015

woojcikowa
woojcikowa
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
woojcikowaReposted fromolbaria olbaria viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
woojcikowa
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

June 10 2015

woojcikowa
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatamarka tamarka
woojcikowa
9285 cdf4 500

aseaofquotes:

Laurie Halse Anderson, The Impossible Knife of Memory

Reposted fromlifeless lifeless viacommonpeople commonpeople
woojcikowa
3335 33c6 500
Reposted fromelfy elfy viasomebunny somebunny
woojcikowa
8283 574b
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viatamarka tamarka
woojcikowa
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viaalamas alamas
woojcikowa
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaalamas alamas
woojcikowa
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viatamarka tamarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl