Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2015

woojcikowa
7464 5315
Reposted fromcaraseen caraseen viaherpermission herpermission
woojcikowa
7785 5e11
woojcikowa
9350 c269
Reposted fromperfectday perfectday viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
woojcikowa
7622 1508 500
Reposted frompuszdebaton puszdebaton
woojcikowa
9610 6981
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viaalamas alamas

May 12 2015

woojcikowa
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
woojcikowa

Trzeba strasznie dużo przeżyć, żeby dało się powiedzieć: to nic.

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromMissMurder MissMurder viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

March 23 2015

woojcikowa
Jesteś wspaniała. Gdybyś wiedziała, jaka jesteś wspaniała, to byłoby to nie do zniesienia. Miałabyś wtedy tyle pewności siebie, że nie zauważałabyś tych rzeczy dookoła. A tak, kiedy jesteś taka rozedrgana i boisz się, że za mało wiesz, i czujesz tę niedoskonałość, to jest właśnie idealne. Bo dzięki temu jesteś człowiekiem."
— Najgorszy człowiek na świecie
woojcikowa
woojcikowa

coltre:

I love taking pictures of my friends when they are not looking. This is Charlie and she’s in love 

Reposted fromweightless weightless viaalamas alamas

March 19 2015

woojcikowa
woojcikowa
everything & nothing | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

March 02 2015

woojcikowa
3936 f5b5
Reposted frommisza misza viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
woojcikowa
Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to, co mnie nie zabije, może mnie zmienić - na długo albo na zawsze - w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu.
— Joanna Bator
Reposted fromsfeter sfeter viasomebunny somebunny
woojcikowa
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialubie-lato lubie-lato

February 16 2015

woojcikowa
Zadzwoń albo ja zadzwonię, ale jedno z nas na pewno zadzwoni, dobra? To znaczy, to żadne zawody. Nie przegrasz, jeśli zadzwonisz pierwsza.
— David Nicholls
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaciepla-vodka ciepla-vodka
woojcikowa
woojcikowa
- Oddzwonię później, teraz nie mogę przeklinać.
Reposted fromscorpix scorpix viaciepla-vodka ciepla-vodka
woojcikowa
1401 b0ce
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viasymultana symultana
woojcikowa
8869 53cb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl