Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

woojcikowa
woojcikowa
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
woojcikowaReposted fromolbaria olbaria viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
woojcikowa
0029 ab0e
Reposted fromnapiechote napiechote viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku

June 10 2015

woojcikowa
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viatamarka tamarka
woojcikowa
9285 cdf4 500

aseaofquotes:

Laurie Halse Anderson, The Impossible Knife of Memory

Reposted fromlifeless lifeless viacommonpeople commonpeople
woojcikowa
3335 33c6 500
Reposted fromelfy elfy viasomebunny somebunny
woojcikowa
8283 574b
Reposted fromhardkorwey hardkorwey viatamarka tamarka
woojcikowa
Wstawiłam rano pranie a później pomyślałam, że sama też się mogę wstawić.
— .
Reposted fromrol rol viaalamas alamas
woojcikowa
6848 ce3d 500
M.Hłasko "Listy"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaalamas alamas
woojcikowa
Dlaczego mnie wtedy nie było? Jak szłam do Ciebie, to padało i połamał mi się parasol. Wtedy on otworzył nade mną swój. Uśmiechnął się i powiedział, że mnie odprowadzi, żebym nie zmokła. Wiatr drapał po policzkach, ale mimo to, zrobiło mi się ciepło. A gdy już staliśmy pod Twoimi drzwiami, zapytał mnie, czy to tu i wtedy uświadomiłam sobie, że już nie.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viatamarka tamarka
woojcikowa

Co to jest miłość ? To spacer podczas bardzo
drobniutkiego deszczu. Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł do głębi serca.

— Jan Paweł II
Reposted fromyourtitle yourtitle viatamarka tamarka
woojcikowa
4147 2b5e
Reposted fromjustMeee justMeee viatamarka tamarka
woojcikowa
Nie dzwonisz, nie piszesz, nie rozmawiasz z nią, koniec. Jeśli wiesz, że jest na imprezie albo w barze, nie idziesz tam. Mnie to zajęło jakiś rok. Szczęściarze wychodzą z tego w 2 tygodnie, 2 miesiące, 2 dni. Myślałem, że zawsze na jej widok będzie mnie skręcało, będę zazdrosny o jej nowego, ale nie. Przeszło mi. Jesienią spadły liście, zimą śnieg, (...) Minęło. Czasem kiedy myślę o tym co robiłem, ile dałem, żeby ją zdobyć, żeby mnie kochała, myślę o tym i jest mi wstyd.
— Les Amours Imaginaires
Reposted fromperfectsense perfectsense viatamarka tamarka
I’m not used to being loved. I wouldn’t know what to do.
— F. Scott Fitzgerald, More Than Just A House
(via bl-ossomed)
Reposted frombuddhablink buddhablink viacommonpeople commonpeople
woojcikowa
6069 bb10
Reposted fromkotowate kotowate viasomebunny somebunny
8005 966a 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viasomebunny somebunny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl